0

Saturday, December 1, 2012

Muqaddimah Amalan


Adab Beramal Dan Berdoa

Adab beramal adalah seperti juga berdoa. Hendaknya bermula dengan puji pada Allah SWT. Seringkasnya ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُﺍﻟﻠِﱣﻪِﺭَﺏﱢﺍﻟْﻌَﻠَﻤِﻴْﻦَ. Sebaiknya disusuli dengan ikrar syahadat. Ikrar syahadat yang tersebut di bawah ini telah di ajar oleh Rasulullah SAW kepada Imam Ahmad Idris, pendiri Tariqat Idrisiah, melalui Nabi Hidzir AS. Sangat besar fadhilatnya: ﻵﺍِﻟَﻪَﺍِﻻﱠﺍﻟﻠﱣﻪُﻣُﺤَﻤﱠﺪٌﺭَﺳُﻮْﻝُﺍﻟﻠﱣﻪِ٬ ﻓِﻰﻛُﻞﱢ ﻟَﻤْﺤَﺔٕﻭَﻧَﻔَﺲٕﻋَﺪَﺩَﻣَﺎﻭَﺳِﻌَﻪُﻋِﻠْﻢُﺍﻟﻠﱣﻪِِ.

Kemudian, disusuli dengan selawat ke atas Nabi SAW. Meskipun selawat ringkas, namun memenuhi adab beramal dan berdoa. Selawat yang tersebut di bawah ini mempunyai keunggulan tersendiri.

ﺍَﻟﻠﱠﻬُﻢﱠﺻَﻞﱢﻭَﺳَﻠﱢﻢْﻭَﺑَﺎﺭِﻙْﻋَﻠٰﻰﺳَﻴﱢﺪِﻧَﺎﻣُﺤَﻤﱠﺪٕﻭَﻋَﻠٰﻰﺍَﻝِﺳَﻴﱢﺪِﻧَﺎﻣُﺤَﻤﱠﺪٕﻓِﻰﻛُﻞﱢ ﻟَﻤْﺤَﺔٕﻭَﻧَﻔَﺲٕﺑِﻌَﺪَﺩِﻛُﻞﱢﻣَﻌْﻠُﻮْﻡٕﻟَﻚَJika diwiridkan, insyaAllah dengan rahmat Allah SWT, dapat bermimpi bertemu Rasulullah SAW.

Kemudian, disusuli dengan kalimah yang merupakan anak kunci pembuka khazanah kepada fadhilat dan rahsia-rahsia yang terkandung di dalam sesuatu amalan; umpamanya amalan ayat kursiyy, al waqiah, al ikhlas, doa akasyah, istighfar rejab, selawat nurizzati dan sebagainya. Kalimah ini berasal dari pembukaan amalan ayat kursiyy, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ra. Banyak tariqat-tariqat telah menjadikan kalimah ini sebagai pembukaan amalan.

ﺍَﻟﻠﱣﻬُﻢﱠﺇِﻧﱢﻰﺍُﻗَﺪﱢﻡُﺇِﻟَﻴْﻚَﺑَﻴْﻦَﻳَﺪَﻯْﻛُﻞﱢﻧَﻔَﺲٍﻭَﻟَﻤْﺤَﺔٍﻭَﻟَﺤْﻈَﺔٍﻭَﻃَﺮْﻓَﺔٍ٬ ﻳَﻄْﺮُﻑُﺑِﻬَﺎﺃﹶﻫْﻞُﺍﻟﺴﱠﻤَﻮَﺍﺕِ
ﻭَﺃﹶﻫْﻞُﺍْﻻٴَﺭْﺽِ٬ ﻭَﻛُﻞﱡﺷَﻰءٕﻫُﻮَﰱِﻋِﻠْﻤِﻚَﻭَﻣُﻠْﻜِﻚَﮐﺂﺋِﻦٌ ﺍَﻭْﻗَﺪْﻛﺂﻥ٬َﺍُﻗَﺪﱢﻡُﺇِﻟَﻴْﻚَﺑَﻴْﻦَﻳَﺪَﻯْﺫَﻟِِﻚَﻛُﻠﱢﻪِ ...٭

Kemudian, beramallah dengan apa jua amalan yang dihajatkan. Lantas berdoa dengan doa pilihan apabila selesai amalan.

Kemudian, tutup doa atau amalan dengan kembali selawat ke atas Nabi SAW, dan kembali puji pada Allah SWT. Seringkasnya seperti berikut;

ﻭَﺻَﻠﱠﻰﷲُﻋَﻠٰﻰﺳَﻴﱢﺪِﻧَﺎﻣُﺤَﻤﱠﺪٕﻭَﻋَﻠٰﻰﺍَﻟِﻪِﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِﻭَﺳَﻠﱠَﻢَﺗَﺴْﻠِﻴْﻤًﺎﻛَﺜِﻴْﺮًﺍ٬ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُﺍﻟﻠِﱣﻪِِﺭَﺏﱢﺍﻟْﻌَﻠَﻤِﻴْﻦَ ٭

Demikianlah, serba ringkas adab beramal dan berdoa, moga akhirnya sampai ke hadzirat Ilahi.

*Wasallam, moga bermanfaat!!!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...